Soglasje za obeščanje o oskrbi s pitno vodo

Če želite, da vas o moteni oskrbi s pitno vodo in ukrepih pri oskrbi s pitno vodo na sistemu Ledine
obveščamo (še naprej) preko e-pošte ali SMS sporočil, izpolnite spodnji obrazec.

Zahtevano *