Obrazci

Obračun storitev

Oskrba s pitno in odpadno vodo

Ravnanje s komunalnimi odpadki

Praznjenje greznic

Kataster in oglaševanje (plakatiranje)

Pogrebna in pokopališka dejavnost

Sejemska dejavnost

Obveščanje

Vzdrževanje cest in javnih površin

Reklamacije

Reklamacijski zahtevek k obračunu storitev nam lahko posredujete:

  • po pošti: na naslov Komunala d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija, s pripisom »Reklamacija – za obračun«,
  • po e-pošti: info@komunalaidrija.si ali
  • osebno na sedežu Komunale v času uradnih ur, ki so vsak delovni dan med 8. in 15. uro.

Zaposleni Komunale Idrija se bomo potrudili, da bomo vaš zahtevek obravnavali v najkrajšem možnem času. Čas obravnave je odvisen od zahtevnosti reklamacije. Pri reklamacijah, ki se nanašajo na različna področja in zahtevajo usklajevanje več ekip znotraj podjetja, se čas obravnave običajno podaljša. V tem primeru vas vljudno prosimo za razumevanje.

Za pritožbe, pohvale in posredovanje drugih informacij, ki bi bile lahko pomembne za izvajanje naših storitev, nas kontaktirajte na 05/ 37 27 200 ali po elektronski pošti info@komunalaidrija.si, kjer smo vam na voljo tudi za dodatna vprašanja.