Upravljanje športnih in kulturnih objektov

Upravljamo športne in kulturne objekte v Občini Idrija

Komunala Idrija upravlja naslednje športne in kulturne objekte v Občini Idrija: 

 • Športno rekreacijski center (ŠRC),
 • Modro dvorano,
 • Športni park Stanko Bloudek,
 • Nogometno igrišče pri Likarci v Idriji s pripadajočimi objekti,
 • Balinarsko dvorano,
 • Rudniško dvorano v Idriji in
 • Večnamensko dvorano v Spodnji Idriji. 

Glavne naloge in aktivnosti v sklopu upravljanja zgoraj navedenih objektov so:

 • koordinacija nujnih vzdrževalnih in rednih del tako v objektih kot njihovi okolici,
 • priprava načrtov in nadzor predvidenih investicijskih vzdrževalnih del,
 • izdelava letnega načrta s terminskim planom tako za izvajanje upravljanja kot rednega vzdrževanja in pregledovanja objektov,
 • vzdrževanje vse pripadajoče opreme in naprav v objektih ter
 • koordinacija kadrovskih, administrativnih ter finančno računovodskih opravil.

Oddajamo prostore v najem

Prednost pri uporabi športnih in kulturnih objektov imajo Osnovna šola Idrija in izvajalci javnih športnih programov. 

Za različne prireditve in kulturne dogodke je možno najeti:

 • Modro dvorano,
 • Športni park Stanko Bloudek,
 • Rudniško dvorano in
 • Večnamensko dvorano v Spodnji Idriji. 

Nudimo pomoč pri organizaciji prireditev in izposojo opreme

Dejavnost upravljanja športnih in kulturnih objektov na Komunali vključuje tudi organizacijo prireditev ter izposojo opreme (šotora, odrov). Naročnikom nudimo prevoz in postavitev opreme, ureditev prometa ter ustrezno ravnanje z odpadki, po potrebi pa tudi druge storitve, za katere smo ustrezno usposobljeni in opremljeni. 

Za najem oziroma uporabo objektov, rezervacijo terminov in druge storitve smo vam na voljo na telefonu 05/ 37 27 228 oziroma po e-mailu info@komunalaidrija.si.

Na spodnjem seznamu si izberite in kliknite na vprašanje, ki vas zanima: 

Cenik uporabe in najema javnih športnih in kulturnih objektov

K višini najemnin za izvajanje letnega programa športa v Občini Idrija in za druge dejavnosti, ki se financirajo iz javnih financ, daje soglasje Občinski svet Občine Idrija. 

Športno rekreacijski center

StoritevKoličinaCena (brez DDV)Cena (z DDV)
Uporaba Male dvorane ŠRCura10,22 €11,19 €
Uporaba Velike dvorane ŠRCura17,86 €19,56 €
Uporaba strelišča ŠRCura10,22 €11,19 €
Najem kabineta v ŠRC 1kos86,10 €105,04 €
Najem kabineta v ŠRC 2kos86,10 €105,04 €
Najem kabineta v ŠRC 3kos61,50 €75,03 €
Najem kabineta v ŠTC – zaprti balkonkos69,41 €84,68 €
Najem prostora ŠRC za fitneskos514,00 €627,08 €

Modra dvorana

StoritevKoličinaCena (brez DDV)Cena (z DDV)
Uporaba modre dvorane ura29,24 €32,02 €

Nogometno igrišče pri Likarici

StoritevKoličinaCena (brez DDV)Cena (z DDV)
Uporaba nogometnega igriščaura29,24 €32,02 €

Balinišče

StoritevKoličinaCena (brez DDV)Cena (z DDV)
Uporaba baliniščaura/stezo4,00 €4,38 €

Rudniška dvorana v Idriji

StoritevKoličinaCena (brez DDV)Cena (z DDV)
Uporaba Rudniške dvorane – prireditev – nekomercialnakos150,00 €183,00 €
Uporaba Rudniške dvorane – prireditevkos220,00 €268,40 €
Najem poslovnega prostora v Rudniški dvoranikos40,00 €48,80 €

Večnamenska dvorana v Spodnji Idriji

StoritevKoličinaCena (brez DDV)Cena (z DDV)
Uporaba Dvorane Sp. Idrija – namizni tenisura/mizo 4,92 €5,39 €
Uporaba Dvorane Sp. Idrija – badmintonura/polje4,92 €5,39 €
Uporaba Dvorane Sp. Idrija – prireditev – nekomercialnakos150,00 €183,00 €
Uporaba Dvorane Sp. Idrija – prireditevkos199,95 €243,94 €
Uporaba Dvorane Sp. Idrija – skupine do 15 osebura16,39 €20,00 €

Opomba: Skladno s sklepom Občinske uprave št.352/-0001/2013-25 z dne 6.9.2017 se za uporabo Večnamenske dvorane v Spodnji Idriji prizna naslednje popuste:

– 10% popusta pri mesečni uporabi

– 20% popusta pri 3-mesečni uporabi

– 30% popusta pri 6-mesečni uporabi
 
Cenik velja od 6.11.2017

Če na vašem računu ugotovite nepravilnost, ga lahko v osmih dneh po njegovem prejemu reklamirate. O postopku oddaje reklamacije si preberite tukaj

Za uporabo Večnamenske dvorane v Spodnji Idriji lahko uporabnikom priznamo naslednje popuste: 

 • 10 % popusta pri mesečni uporabi,
 • 20 % popusta pri 3-mesečni uporabi,
 • 30 % popusta pri 6-mesečni uporabi. 

Komunala Idrija v Idriji in Spodnji Idriji izvaja tudi dejavnost oglaševanja in plakatiranja. V Idriji je na voljo 8 stebrov s skupno površino 60 m2 in panoji v Lapajnetovi ulici s površino 23 m2. V Spodnji Idriji so na voljo 4 oglasni stebri s površino 30 m2. 

Rezervacije plakatnih mest niso možne. Za naročilo plakatiranja nas lahko kontaktirate na telefon 05/ 37 27 228 (vodja dejavnosti) oziroma nam po e-mailu info@komunalaidrija.si ali na naslov Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija pošljite izpolnjeno vlogo. Ker plakatiranje poteka ob ponedeljkih, svetujemo, da na sedež Komunale Idrija, Carl Jakoba 4, Idrija, plakate dostavite do petka ali najkasneje v ponedeljek do 10. ure. Za več informacij vam ostajamo na razpolago preko navedenega kontakta.