Mešani komunalni odpadki

Mešane komunalne odpadke odvažamo iz gospodinjstev na vsake 4 tedne. Izjema so stanovanjski bloki, od koder odpadke odvažamo enkrat na 14 dni.

Kosovni odpadki

Odvoz kosovnih odpadkov je omogočen enkrat letno.

Biološki odpadki

Biološke odpadke odvažamo v času od 1. aprila do konca septembra tedensko, preostali del leta pa odvažamo enkrat na 14 dni. Ko govorimo o bioloških odpadakih se sklicujemo na biološko razgradljive kuhinjske odpadke.

Vsakemu posamezniku priporočamo kompostiranje v kolikor je le to mogoče.

Ekološki otoki oz. zbiralnice

Na ekoloških otokih občani lahko prepuščajo naslednje odpadke:

  • odpadni papir in kartoni
  • odpadno embalažo iz papirja in kartona
  • odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadno mešano embalažo s številko odpadka 15 01 06 ter
  • odpadno embalažo iz stekla

Nevarni odpadki

Nevarne odpadke zbiramo v okviru akcije zbiranja nevarnih odpadkov  enkrat letno.