Obračun

Posredovanje sprememb števila oseb na naslovu za obračun ravnanja s komunalnimi odpadki

Uporabniki nas morate sami pravočasno obvestiti o spremembah, ki vplivajo na pravilen obračun komunalnih storitev. Spremembo števila oseb v gospodinjstvu uredite z Obrazcem za spremembo števila oseb. Za prijavo osebe zadošča, da nam posredujete izpolnjen obrazec, za odjavo pa morate priložiti tudi uradni dokument oziroma dokazilo, ki je lahko:

  • Potrdilo Upravne enote o stalnem bivanju
  • Potrdilo Upravne enote o začasnem bivanju
  • Potrdilo ustanove o bivanju v Domu upokojencev
  • Potrdilo o šolanju in bivanju izven kraja stalnega prebivališča (velja za šolsko leto od septembra oz. oktobra do junija naslednjega leta)
  • Potrdilo ustanove o bivanju v zdravstveni ustanovi, rehabilitacijskem zavodu (daljše od treh mesecev)
  • Potrdilo o bivanju v vzgojno varstvenem zavodu
  • Potrdilo o smrti
  • Kopija najemne pogodbe ali
  • Potrdilo delodajalca o delu in bivanju izven kraja stalnega prebivališča