Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o., skrbi za zbiranje in odvoz odpadkov za več kot 15.000 prebivalcev v Občinah Idrija in Cerkno.

Ločujmo učinkovito!

Ločeno zbiranje odpadkov je učinkovito, ko:

  • odnesemo vso embalažo na ekološki otok, 
  • z organskimi odpadki napolnimo rjavi zabojnik ali jih – še bolje – kompostiramo, 
  • ostanek odpadkov odložimo v zelen zabojnik z zelenim pokrovom.

Pravilno ločujemo takrat, ko je zeleni zabojnik na pol prazen. Zato razvrstite odpadke pravilno že doma, torej tam, kjer nastanejo.

Za pravilno ločevanje ni dovolj, da od drugih ločimo le organske odpadke. Začne se s skrbnim prebiranjem različne embalaže, ki spada med koristne odpadke, ki jih moramo odlagati na ekoloških otokih in ne v zelene zabojnike za nekoristne odpadke.

Ločevanje odpadkov je obvezno!

Pomoč pri ločevanju odpadkov