Popis vode

Navodila

V obrazec na desni vpišite podatke merilnega mesta in stanje vodomera, ki ga odčitate sami.

Obveščamo vas, da bomo pri obračunu upoštevali le stanja, javljena do 25. dne v mesecu.

Obrazec