Pogrebna in pokopališka dejavnost

Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. izvaja naslednje dejavnosti:

24-urna dežurna pogrebna služba

24-urno dežurno pogrebno službo podjetje izvaja skladno z veljavno zakonodajo v Občini Idrija in Občini Cerkno. dokumentacije. V sklopu te dejavnosti izvedemo prevoz od kraja smrti do prostora določenega za oskrbo pokojnikov. 

Za vas smo dosegljivi na telefonu 051 440 505 

Pogrebna dejavnost

Pogrebna dejavnost se izvaja v občini Idrija in Cerkno, v manjši meri pa tudi izven omenjenih občin. V sklopu te dejavnosti za vas uredimo vse potrebno povezano s pripravo pogreba in urejanjem dokumentacije. 

O postopku ravnanja ob izgubi bližnjega si preberite med najpogostejšimi vprašanji, ki smo jih za vas zbrali:

Zavedamo se, da izguba najbližjih pomeni za svojce preživljanje težkih trenutkov, zato vam želimo v teh trenutkih stati ob strani z vso pieteto in spoštovanjem do pokojnika. Vsako dokončno slovo je težko in treba, da v bolečih trenutkih sami sprejemamo pomembne odločitve. Kot izvajalec pogrebne in pokopališke dejavnosti vam tako nudimo pomoč pri urejanju vseh zadev v zvezi z oskrbo pokojnikov, pripravo pogrebov in urejanjem dokumentacije.

Ker smrt neredko nastopi v trenutku, nenadoma in nepričakovano, so vam zaposleni Komunale Idrija na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti dosegljivi 24 ur na dan vse dni v tednu, in sicer na sedežu podjetja, Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija, oziroma preko dežurnega telefona 051 440 505. Že ob sprejemu klica vam bodo podali navodila za nadaljnje aktivnosti, nato pa vas bodo spremljali in vam pomagali skozi celoten postopek oskrbe pokojnika, urejanja pogrebne svečanosti in pokopa.

V primeru, da nastopi smrt na domu, najprej kontaktirajte dežurnega zdravnika v lokalnem zdravstvenem domu, nato pa dežurno pogrebno službo Komunale. V primeru, da nastopi smrt v bolnišnici ali domu starejših občanov, pa boste svojci prejeli obvestilo o smrti iz bolnišnice oziroma doma starejših občanov. Ob prejemu takega obvestila se obrnite na pogrebno službo Komunale, kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Podrobnejša navodila za primer, ko nastopi smrt na domu ali za primer, ko nastopi smrt v bolnišnici ali domu starejših občanov so zapisana v letaku.

V primeru smrti na domu oziroma izven zdravstvene ustanove ali drugega zavoda smrt prijavi pogrebna služba Komunale, in sicer na matičnemu uradu v kraju, kjer je oseba umrla. Potreben dokument za prijavo smrti je podpisano Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti.

Če družinski člani želijo, lahko smrt prijavijo tudi sami, vendar najkasneje v dveh dneh od nastopa smrti.

Smrt osebe, ki je umrla v zdravstvenem zavodu, domu za ostarele ali drugi ustanovi, mora pristojnemu organu prijaviti zavod ali organizacija, v katerem je oseba umrla, oziroma Komunala.

Pristojna matična služba na podlagi prijave smrti izda Izpisek iz knjige umrlih.

1.  Kontaktirajte lokalni zdravstveni dom

Ko nastopi smrt na domu, mora pokojnika najprej pregledati zdravnik – mrliški oglednik. Svojci umrlega morate v tem primeru o smrti najprej obvestiti dežurnega zdravnika v lokalnem zdravstvenem domu, ki bo opravil mrliški ogled in izdal Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti. Potrdilo mora zdravnik tudi podpisati. 

2.  Kontaktirajte dežurno pogrebno službo Komunale na 051 440 505

Ko bo dežurni zdravnik opravil mrliški ogled in izdal Zdravniško potrdilo, pokličite dežurno pogrebno službo Komunale na telefon 051 440 505, ki bo poskrbela za spoštljiv odnos in dostojanstveno slovo od pokojnika. Komunala bo smrt prijavila na matičnemu uradu v kraju, kjer je oseba umrla, žalujoče svojce pa v težkih trenutkih razbremenila dodatnih skrbi in poti. Seveda si za lahko vzamete čas za slovo od umrlega in pogrebno službo pokličete, ko boste za to pripravljeni. Smrt lahko prijavite tudi sami, vendar najkasneje v dveh dneh od nastopa smrti. Pogrebna služba Komunale vam bo ob sprejemu klica podala navodila za nadaljnje aktivnosti, nato pa vas bo spremljala in vam pomagala skozi celoten postopek oskrbe pokojnika, urejanja pogrebne svečanosti in pokopa.

3.  Priprava pokojnika

Med čakanjem na prevoz pokojnika lahko svojci pokojnika uredite (preoblečete), lahko pa to kasneje opravi pogrebna služba. V tem primeru pripravite obleko za pokojnega, ki jo bo prevzela pogrebna služba. Ta bo ob prihodu najprej opravila prevoz pokojnika do mesta, kjer bo ustrezno oskrbljen in pripravljen za pogreb.

Poleg obleke za pokojnega za pogrebno službo pripravite naslednje dokumente:

 • Podpisano zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti ter
 • osebni dokument pokojnega s fotografijo (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje).

4.  Urejanje pogrebne svečanosti

Ko bo pokojnik odpeljan v poslovilne prostore ali v primeru odrejene obdukcije na patološki oddelek, se bodo zaposleni Komunale z vami pričeli dogovarjati o pogrebni svečanosti in pokopu. Po zakonu mora od smrti do pokopa oziroma upepelitve preteči najmanj 36 ur. Upepelitev se opravi po potrditvi dejanskega nastopa smrti, ki jo opravi pooblaščena oseba po predpisih mrliško pregledne službe.

Svojcem svetujemo, da se že pred naročilom pogreba dogovorite, kdo bo naročnik pogreba, o načinu pokopa umrlega – klasični, žarni ali raztros pepela, o pogrebni svečanosti ter o drugih pomembnih zadevah v zvezi s pogrebom. Svetujemo tudi, da se pred obiskom pisarne dogovorite za termin sprejema z dežurno pogrebno službo ali na telefon 05/ 37 27 225.

V sprejemni pisarni pogrebne službe na sedežu Komunale, Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija, se nato lahko dogovorite o:

 • Kraju, dnevu in uri pogreba;
 • kraju pogrebne svečanosti;
 • vrsti pogreba – klasični, žarni ali raztros pepela;
 • poslovitvi od pokojnika;
 • dodelitvi grobnega prostora in sklenitvi najemne pogodbe za grobni prostor;
 • prevozu pokojnika v drug kraj v Sloveniji ali v tujino;
 • objavi osmrtnice in
 • vsem, kar bo ostalo nejasnega in ni zapisano v zgornjih alinejah.

Svojci, ki želijo cerkveni pogreb, se morajo o tem dogovoriti v župniji, kjer bo pogreb pokojnika. Pogreb z mašo je omogočen le na pokopališču v Idriji. 

Svojci, ki želijo v pogrebno svečanost vključiti še ostala društva (godba, gasilci, lovci …), zadeve urejajo sami, vendar so zaradi protokola pogrebne svečanosti naše podjetje dolžni o tem predhodno obvestiti (najkasneje na dan pogreba).

Za sodelovanje pevcev se svojci dogovorijo sami, naše podjetje pa lahko posreduje kontaktne številke. Trobento naroči naše podjetje preko pogodbenega izvajalca. Naročnik pogreba lahko izbira med številnimi skladbami na repertoarju izvajalca.

 

5.  Prijava smrti

V primeru smrti na domu oziroma izven zdravstvene ustanove ali drugega zavoda smrt prijavi pogrebna služba Komunale, in sicer na matičnemu uradu v kraju, kjer je oseba umrla. Potreben dokument za prijavo smrti je podpisano Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti.

Če družinski člani želijo, lahko smrt prijavijo tudi sami, vendar najkasneje v dveh dneh od nastopa smrti.

Smrt osebe, ki je umrla v zdravstvenem zavodu, domu za ostarele ali drugi ustanovi, mora pristojnemu organu prijaviti zavod ali organizacija, v katerem je oseba umrla, oziroma Komunala.

Pristojna matična služba na podlagi prijave smrti izda Izpisek iz knjige umrlih.

1.  O smrti boste svojci najprej obveščeni

Ko nastopi smrt v bolnišnici, domu starejših občanov ali drugi ustanovi, vas bo osebje ustanove o tem najprej obvestilo in vam sporočilo, kje se pokojnik nahaja.

2.  Kontaktirajte dežurno pogrebno službo Komunale na 051 440 505

Po prejemu obvestila o smrti pokličite dežurno pogrebno službo Komunale na telefon 051 440 505, ki bo poskrbela za spoštljiv odnos in dostojanstveno slovo od pokojnika. Komunala bo smrt prijavila na matičnemu uradu v kraju, kjer je oseba umrla, žalujoče svojce pa v težkih trenutkih razbremenila dodatnih skrbi in poti. Seveda si za lahko vzamete čas za slovo od umrlega in pogrebno službo pokličete, ko boste za to pripravljeni. Smrt lahko prijavite tudi sami, vendar najkasneje v dveh dneh od nastopa smrti. Pogrebna služba Komunale vam bo ob sprejemu klica podala navodila za nadaljnje aktivnosti, nato pa vas bo spremljala in vam pomagala skozi celoten postopek oskrbe pokojnika, urejanja pogrebne svečanosti in pokopa.

3.  Priprava pokojnika

Svojci morate v ustanovi, kjer se nahaja pokojnik, prevzeti vse njegove stvari. V kolikor je pokojnik umrl v domu starejših občanov, svojci prevzamete osebne stvari v upravi doma.

Med čakanjem na prevoz pokojnika lahko svojci pokojnika uredite (preoblečete), lahko pa to kasneje opravi pogrebna služba. V tem primeru pripravite obleko za pokojnega, ki jo bo prevzela pogrebna služba. Ta bo ob prihodu v ustanovo najprej opravila prevoz pokojnika do mesta, kjer bo ustrezno oskrbljen in pripravljen za pogreb.

Poleg obleke za pokojnega za pogrebno službo pripravite naslednje dokumente:

 • Podpisano zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti ter
 • osebni dokument pokojnega s fotografijo (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje).

4.  Urejanje pogrebne svečanosti

Ko bo pokojnik odpeljan v poslovilne prostore ali v primeru odrejene obdukcije na patološki oddelek, se bodo zaposleni Komunale z vami pričeli dogovarjati o pogrebni svečanosti in pokopu. Po zakonu mora od smrti do pokopa oziroma upepelitve preteči najmanj 36 ur. Upepelitev se opravi po potrditvi dejanskega nastopa smrti, ki jo opravi pooblaščena oseba po predpisih mrliško pregledne službe.

Svojcem svetujemo, da se že pred naročilom pogreba dogovorite, kdo bo naročnik pogreba, o načinu pokopa umrlega – klasični, žarni ali raztros pepela, o pogrebni svečanosti ter o drugih pomembnih zadevah v zvezi s pogrebom. Svetujemo tudi, da se pred obiskom pisarne dogovorite za termin sprejema z dežurno pogrebno službo ali na telefon 05/ 37 27 225.

V sprejemni pisarni pogrebne službe na sedežu Komunale, Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija, se nato lahko dogovorite o:

 • Kraju, dnevu in uri pogreba;
 • kraju pogrebne svečanosti;
 • vrsti pogreba – klasični, žarni ali raztros pepela;
 • poslovitvi od pokojnika;
 • dodelitvi grobnega prostora in sklenitvi najemne pogodbe za grobni prostor;
 • prevozu pokojnika v drug kraj v Sloveniji ali v tujino;
 • objavi osmrtnice in
 • vsem, kar bo ostalo nejasnega in ni zapisano v zgornjih alinejah.

Svojci, ki želijo cerkveni pogreb, se morajo o tem dogovoriti v župniji, kjer bo pogreb pokojnika. Pogreb z mašo je omogočen le na pokopališču v Idriji. 

Svojci, ki želijo v pogrebno svečanost vključiti še ostala društva (godba, gasilci, lovci …), zadeve urejajo sami, vendar so zaradi protokola pogrebne svečanosti naše podjetje dolžni o tem predhodno obvestiti (najkasneje na dan pogreba).

Za sodelovanje pevcev se svojci dogovorijo sami, naše podjetje pa lahko posreduje kontaktne številke. Trobento naroči naše podjetje preko pogodbenega izvajalca. Naročnik pogreba lahko izbira med številnimi skladbami na repertoarju izvajalca.

5.  Prijava smrti

V primeru smrti na domu oziroma izven zdravstvene ustanove ali drugega zavoda smrt prijavi pogrebna služba Komunale, in sicer na matičnemu uradu v kraju, kjer je oseba umrla. Potreben dokument za prijavo smrti je Podpisano zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti.

Če družinski člani želijo, lahko smrt prijavijo tudi sami, vendar najkasneje v dveh dneh od nastopa smrti.

Smrt osebe, ki je umrla v zdravstvenem zavodu, domu za ostarele ali drugi ustanovi, mora pristojnemu organu prijaviti zavod ali organizacija, v katerem je oseba umrla, oziroma Komunala.

Pristojna matična služba na podlagi prijave smrti izda Izpisek iz knjige umrlih.

V postopku urejanja prevoza, pogreba ali upepelitve boste potrebovali naslednje dokumente:

 • Osebni dokument pokojnega (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje), saj se le z osebnim dokumentom za pokojnika lahko uredi prevoz in upepelitev pokojnika;
 • v primeru smrti na domu Podpisano zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti;
 • v primeru urejanja raztrosa pepela izven pokopališča Odločbo o raztrosu pepela pokojnika, ki jo izda pristojna upravna enota, ter soglasje lastnika zemljišča (v kolikor gre za zasebno zemljišče).

Pokop je lahko klasični s krsto ali žarni. 

Še pred dvema desetletjema je veljalo, da je klasični pogreb s krsto edina sprejemljiva oblika pogreba. Takrat se je v Sloveniji za pogreb s krsto odločilo kar 90 odstotkov ljudi, za pogreb z žaro pa le desetina. Danes je to razmerje obratno in se je prevesilo v korist upepeljevanja posmrtnih ostankov preminulih. 

Pogreb z žaro, nekoč alternativno obliko pokopa, danes vse pogosteje nadomešča še novejša oblika pokopa; žare s pepelom svojci ne smejo hraniti doma, lahko pa pepel raztrosijo na pokopališču, morju ali drugi lokaciji glede na želje preminulega in lastne želje. 

Pokop oziroma upepelitev se opravi po preteku najmanj 36 ur od nastopa smrti na podlagi listine o prijavi smrti. Upepelitev se opravi po potrditvi dejanskega nastopa smrti, ki jo opravi pooblaščena oseba po predpisih mrliško pregledne službe. 

Svojci pokojnega se glede raztrosa na pokopališču lahko dogovorijo s pogrebno službo Komunale Idrija. Za raztros pepela so na voljo posebni prostori znotraj pokopališč; tak poseben prostor je urejen na pokopališču v Spodnji Idriji in v Cerknem. Za raztros pepela na drugih lokacijah izven pokopališča pa je treba pridobiti Odločbo o raztrosu pepela pokojnika, ki jo izda občina na podlagi vloge svojcev in soglasja lastnika zemljišča, kjer bo raztresen pepel. 

Raztros je možen na primernem in dostojnem mestu, čeprav zakon ne določa posebnih omejitev. Lahko se odobri na zasebnih površinah, kjer se priporoča travnata površina, na javnih mestih pa samo, kjer ni možnosti, da bi pepel pokojnika prišel v stik z ljudmi. Običajno se svojci odločajo za naravno okolje, gozdove, polja, reke in potoke, način raztrosa pa je neposreden. Možen je tudi raztros pepela iz letala, balona ali čolna.

Pogrebna svečanost je podobna kot na pokopališču. Stroški so nekoliko nižji, saj ni žarne školjke, najema groba, praviloma niti vencev in nagrobnika, čeprav ga svojci lahko postavijo ob soglasju lastnika zemljišča.

1.  Pridobite potrebna soglasja

Raztros pepela zunaj pokopališča je možen na podlagi dovoljenja oziroma Odločbe o raztrosu pepela pokojnika, ki jo izda občina. Za pridobitev Odločbe lahko zaprosijo zakonec ali svojci pokojnega, ki morajo za dovoljenje za pokop oziroma raztros pepela zunaj pokopališča plačati upravno takso v višini 22,66 evra.

Odločbo pridobijo na podlagi izpolnjene vloge za raztros pepela izven pokopališča, ki ji morajo priložiti mrliški list, potrdilo o upepelitvi in dovoljenje lastnika parcele oziroma zemljišča, kjer želijo opraviti raztros, če parcela ni v lasti države. Če je lastnik parcele fizična oseba, je potrebno tudi njegovo dovoljenje za raztros v obliki preproste pisne izjave. Pogosto je poleg vloge treba oddati tudi izris lokacije iz zemljiškega katastra, ki natančno opredeljuje lokacijo za raztros (številka parcele). Lahko pa svojci pooblastijo tudi Komunalo, da v njihovem imenu pridobi vsa potrebna dovoljenja.

Ko je vloga popolna, občina v nekaj dneh izda odločbo za raztros. Pristojni organ lahko zavrne izdajo dovoljenja le, če bi bil raztros pepela na določenem kraju v nasprotju z drugimi predpisi oziroma bi predstavljal nedopusten poseg v pravice tretjih.

Postopek za pridobitev dovoljenja za raztros izven pokopališča se lahko v nekaterih korakih razlikuje med posameznimi upravnimi enotami oziroma občinami, zato priporočamo, da vse podatke še enkrat preverite na pristojnem uradu.

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (UL RS 62/2016) v 55. členu določa, da nadzor izvaja občinska inšpekcija. Z globo od 300 do 500 evrov se za storjeni prekršek kaznuje posameznik, če raztrosi pepel pokojnika na mestu, kjer to ni dovoljeno oziroma za to nima ustreznega soglasja.

2.  Izvedba raztrosa

Zakon ne določa, da mora biti na raztrosu pepela prisotna uradna oseba. Pogrebna podjetja pri raztrosu pepela uporabljajo posebno raztrosno žaro, s pomočjo katere je raztros lažji in elegantnejši. Pri tem pa ne pozabite, da je pri organizaciji pogrebne slovesnosti v prvi vrsti prav, da upoštevate želje pokojnika, ki oziroma če jih je izrazil glede svojega pogreba.

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (UL RS 99/13) sta se ukinili pravici do pogrebnine in posmrtnine kot pravici iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki sta bili vezani na umrlega zavarovanca. Z uveljavitvijo novega zakona sta se pravici na novo uredili na področju socialno varstvenih prejemkov v okviru pravice do izredne denarne socialne pomoči. Gre za dve obliki izredne pomoči:

 • Pravica do izredne denarne socialne pomoči za kritje stroškov pogreba (pogrebnina) in
 • pravica do enkratne izredne denarne socialne pomoči ob smrti družinskega člana (posmrtnina).

Z namenom črpanja teh sredstev mora družinski član za pokojno osebo pri katerem koli centru za socialno delo vložiti vlogo in račun Komunale Idrija, prejet na podlagi opravljene storitve, v roku enega leta od datuma smrti pokojne osebe. Odločbo o višini pogrebnine in posmrtnine izda center za socialno delo. Višina denarne pomoči je odvisna od višine osnovnega zneska minimalnega dohodka naročnika pogreba, ne more pa biti višja od stroškov pogreba.

Skladno z Odlokom o pokopališkem redu v Občini Idrija in Odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Cerkno v tem primeru pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena.

K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.

Če je plačnik pokopa občina, se opravi pokop z žaro.

Vse informacije o uveljavljanju pravice do pogrebnine in posmrtnine lahko najdete na pristojnem Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Celotne informacije za svojce pokojnih oseb najdete na povezavi letaku

Pokopališka dejavnost

Pokopališka dejavnost, ki se izvaja kot izbirna GJS, obsega upravljanje in urejanje pokopališč oziroma naslednje dejavnosti za pokopališča v Idriji, Spodnji Idriji in Godoviču: 

 • oddajo grobov v najem;
 • vodenje evidenc o pokojnikih in najemnikih grobov;
 • izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč;
 • zagotavljanje urejenosti pokopališč (vzdrževanje, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekop grobov).