Ocena nesorazmernega bremena

www.komunalaidrija.si se zavezuje k posodobitvi in dopolnitvi svoje spletne strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, da bi zagotovil največjo dostopnost do objavljenih dokumentov in vsebin vsem uporabnikom.

Pri oceni nesorazmernega bremena, ki bi ga prinesla ustrezna prilagoditev celotne vsebine, je www.komunalaidrija.si upošteval tako finančne posledice kot tudi notranjo organizacijo in naravo svojih dejavnosti. V skladu s tem zakonom se zato odstopa od nekaterih zahtev, ki so ocenjene kot nesorazmerne.

Nedostopne vsebine so:

Ø Nekateri dokumenti, kot je na primer Družbena pogodba Komunale Idrija, so na spletni strani predstavljeni v formatu PDF. Takšna oblika dokumentov morda ni optimalna za branje za določene uporabnike, saj lahko predstavlja oviro za tiste, ki imajo težave s prepoznavanjem besedila ali pa uporabljajo pripomočke za pomoč pri branju spletne vsebine. Ta format pogosto ne omogoča enostavne prilagoditve za dostopnost, kot jo omogočajo drugi formati, in lahko oteži uporabo funkcij, kot so funkcije povečave besedila ali pretvorbe v govor.

Ø Skenirani PDF dokumenti, ki jih posredujejo tretje osebe, predstavljajo težave glede dostopnosti, predvsem zaradi naslednjih razlogov:

  1. Berljivost: Kvaliteta skeniranja in jasnost besedila v dokumentu se lahko razlikujeta, kar lahko oteži branje in razumevanje vsebine.

  2. Pomanjkanje dostopnosti: PDF dokumenti niso vedno ustrezno označeni za uporabo s pripomočki za pomoč pri branju, kar lahko ovira uporabo za slepe ali slabovidne osebe.

  3. Omejene možnosti prilagajanja: Skenirani PDF dokumenti pogosto ne omogočajo uporabe funkcij povečave besedila ali pretvorbe v govor, kar lahko oteži uporabo za osebe z vizualnimi ovirami.

  4. Neenakomerna dostopnost: Nekateri uporabniki morda nimajo dostopa do potrebne programske opreme za odpiranje ali pregledovanje PDF dokumentov.

  5. Omejen iskalni potencial: Skenirani dokumenti pogosto ne omogočajo iskanja po besedilu, kar lahko oteži hitro iskanje informacij v dokumentu.

Ø Novice in obvestila, ki so bile objavljene v preteklih, niso bile pregledane in ocenjene in morebitna neskladja s kriteriji dostopnosti niso bila odpravljena. Kljub temu ostajajo na spletišču kot arhivsko gradivo.

Ø Povezave in elementi na spletni strani, ki manjkajo opisnega besedila, predstavljajo oviro za dostopnost, saj uporabnikom ne omogočajo jasne in razumljive navigacije po strani. Brez ustrezno opisanih povezav uporabniki ne vedo, kam jih bo povezava odpeljala, kar lahko povzroči zmedo in frustracijo. Poleg tega lahko pomanjkanje opisnega besedila ovira tudi uporabo pripomočkov za pomoč pri branju, saj ti ne morejo ustrezno interpretirati nepomembnih povezav ali elementov brez besedilnega opisa.

Ø Odprtje novega zavihka ali okna brez opozorila uporabniku predstavlja potencialno težavo za dostopnost. Takšno ravnanje lahko uporabnika preseneti in moti njegovo uporabo spletne strani, še posebej, če ni pričakoval odprtja novega zavihka ali okna. To lahko predstavlja težavo za uporabnike, ki se zanašajo na pripomočke za pomoč pri branju ali imajo težave z navigacijo po spletu. Uporabniki s posebnimi potrebami lahko izgubijo sledenje trenutni strani in se znajdejo v situaciji, kjer je njihovo brskanje po spletu moteno. Zato je priporočljivo, da se uporabnike pred odprtjem novega zavihka ali okna opozori ali jim omogoči možnost izbire, ali želijo to dejanje izvesti.

Ø Uporaba identične vrednosti atributa “alt” za različne fotografije predstavlja težavo glede dostopnosti. Atribut “alt” je namenjen zagotavljanju alternativnega besedila za sliko, ki omogoča uporabnikom, ki imajo težave s prikazom slik ali uporabljajo bralnike zaslona, da razumejo vsebino slike. Če so vrednosti atributa “alt” identične za različne fotografije, to pomeni, da uporabnikom ne zagotavljamo ustrezne opisne informacije o vsebini vsake posamezne slike. To otežuje razumevanje in interpretacijo slik za uporabnike s posebnimi potrebami ter lahko zmanjša dostopnost spletne strani.

Ø Elementi brez pomenske oznake predstavljajo težavo za dostopnost spletnega mesta. Pomenska oznaka je ključnega pomena za uporabnike, ki uporabljajo bralnike zaslona ali druge tehnologije pomoči, saj omogoča razumevanje namena ali vloge posameznega elementa na spletni strani. Če elementi niso ustrezno označeni, lahko to povzroči zmedo in težave pri navigaciji po spletni strani, kar negativno vpliva na uporabniško izkušnjo in dostopnost. Poleg tega lahko elementi brez pomenske oznake vplivajo tudi na optimizacijo spletnega mesta za iskalnike, saj lahko ti nepravilno razumejo vsebino strani.

Ø Elementi brez ustreznega barvnega kontrasta predstavljajo pomembno težavo za dostopnost spletnega mesta. Barvni kontrast je ključnega pomena za uporabnike s slabovidnostjo ali barvnimi slepoto, saj omogoča razlikovanje med različnimi elementi na spletni strani. Če elementi na spletni strani nimajo zadostnega barvnega kontrasta, se lahko besedilo in druge grafike zlijejo skupaj, kar otežuje branje in razumevanje vsebine. To lahko povzroči težave pri navigaciji po spletni strani in zmanjša uporabniško izkušnjo. Poleg tega lahko pomanjkanje ustreznega barvnega kontrasta vpliva tudi na optimizacijo spletnega mesta za iskalnike, saj lahko ti nepravilno razumejo vsebino strani.

Ø Povezave z enakimi cilji, ki imajo različno opisno besedilo, predstavljajo težavo za dostopnost spletnega mesta. Jasno opisno besedilo povezave je ključno za uporabnike, ki uporabljajo bralnike zaslona ali druge tehnologije pomoči, saj omogoča razumevanje, kam jih bo povezava odpeljala. Če povezave z enakimi cilji vsebujejo različno opisno besedilo, lahko to povzroči zmedo in težave pri navigaciji po spletni strani. Uporabniki morda ne bodo razumeli, kam jih bo povezava dejansko odpeljala, kar lahko vodi do neželenih dejanj ali izgube sledljivosti na spletnem mestu.

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevanih po informacijah ter vsebini, ki ne sodi na področje uporabe Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, prejemamo na elektronski naslov info@komunalaidrija.si.

Uporabnikom naše spletne strani bomo pomagali pridobiti vse potrebne podatke in dokumente. Skladno z 8. členom Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, naj uporabniki na navedene kontakte:
– obvestijo, da spletišče ali mobilna aplikacija ni skladna z zahtevami glede dostopnosti iz 5. člena tega zakona,
– zaprosijo za informacije glede vsebin spletišča in mobilnih aplikacij iz drugega odstavka 3. člena tega zakona ter
– za informacije, ki v skladu z oceno o nesorazmernem bremenu iz 6. člena tega zakona niso objavljene v dostopni obliki.