Obveščanje

V primeru, ko pitna voda ni skladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi, Komunala kot upravljavec javnega vodovoda v Občini Idrija uporabnike obvešča na načine, ki so navedeni v spodnji tabeli:

VZROK ZA OBVEŠČANJE ČAS OBVEŠČANJA NAČIN OBVEŠČANJA
Vzrok neskladnosti pitne vode je hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje

(9. člen)
Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v sedmih dneh. 1. osebno (uporabniku se neposredno v nabiralnik izroči kratek dopis)

2. z obvestilom na oglasni deski uporabnika(ov) hišnega vodovodnega omrežja

3. z obvestilom upravnika večstanovanjskega objekta
Obveščanje v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode

(21. člen)
Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah;obvešča se vsak dan do preklica;uporabnike se obvesti tudi po prenehanju omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode. 1. lokalni radio – Primorski val

2. spletna stran Komunale Idrija

3. na vhodu v trgovine Mercator in Tuš v Idriji
Obveščanje v primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti

(22. člen)
Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem dnevu;uporabnike se obvesti tudi po prenehanju izvajanja ukrepov. 1. lokalni radio – Primorski val

2. spletna stran Komunale Idrija

3. oglasne deske krajevnih skupnosti
Obveščanje v primeru, ko je zaradi neskladnosti pridobljeno dovoljenje za odstopanje

(31. člen)
Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh;uporabnike se obvesti tudi po prenehanju dovoljenega odstopanja. 1. lokalni radio – Primorski val

2. spletna stran Komunale Idrija

3. oglasne deske krajevnih skupnosti
Letno poročilo o skladnosti pitne vode

(34. člen)
Najmanj enkrat letno, najkasneje do 31. marca. 1. lokalni časopis

2. spletna stran Komunale Idrija

V nujnih primerih omejitve porabe pitne vode uporabnike obveščamo:

  1. preko pisnih obvestil na oglasnih deskah in v Idriji tudi s pisnimi obvestili na vhodih v trgovska centra Mercator in Tuš,
  2. preko lokalne radijske postaje Radio Odmev,
  3. preko naše spletne strani (pomembna obvestila), kjer objavljamo tudi druge koristne informacije v zvezi s pitno vodo.

V primerih predvidenih vzdrževalnih del na vodooskrbnem omrežju ali objektih, zaradi katerih bo motena ali prekinjena dobava pitne vode, uporabnike vsaj en dan prej obvestimo preko lokalne radijske postaje in naše spletne strani (pomembna obvestila). Lastnike ali upravnike pomembnejših javnih objektov o tem obvestimo še osebno z razdelitvijo pisnih obvestil v nabiralnik, telefonsko ali z elektronsko pošto.

Na obveščanje se lahko prijavite preko spletnega obrazca.