Obveščanje

V primerih, ko pitna voda ni skladna z zahtevami Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023), Komunala kot upravljavec javnega vodovoda v Občini Idrija uporabnike obvešča skladno z Navodilom o načinih obveščanja (Ur. l. RS, št. 109/2023), in sicer:

VZROK ZA OBVEŠČANJE ČAS OBVEŠČANJA NAČIN OBVEŠČANJA
Upravljavec vodovoda ugotovi, da je pitna voda neskladna ali zdravstveno neustrezna zaradi interne vodovodne napeljave.

(12. člen)
Čimprej oziroma najpozneje v treh dneh po ugotovitvi obvesti lastnika oziroma upravljavca ali upravnika objekta*. Če je treba razglasiti ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode, pa najpozneje v dveh urah. 1. Osebno (uporabniku se neposredno v nabiralnik ali po e-pošti izroči kratek dopis).

2. Z obvestilom na oglasni deski uporabnika(ov) hišnega vodovodnega omrežja.

3. Z obvestilom upravniku večstanovanjskega objekta.
Upravljavec vodovoda izda ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode.

(17. člen)
Ob začetku veljavnosti ukrepa, a najpozneje v dveh urah obvesti uporabnike javne službe ali vse lastnike zasebnega vodovoda (obvešča vsak dan do preklica).** 1. Lokalni radio Primorski val.

2. Spletna stran Komunale Idrija.***

3. Z obvestilom predsedniku krajevne skupnosti, na območju katere se nahaja vodooskrbni sistem (Idrijska Bela in Idrija skupni, Spodnja Idrija, Godovič, Črni Vrh, Vojsko, Ledine, Dole).

4. Z e-obvestilom lastnikom oziroma upravljavcem ali upravnikom prednostnih prostorov.

5. Osebno (uporabniku se neposredno v nabiralnik izroči kratek dopis) se obvešča uporabnike, ki se oskrbujejo iz sistemov Čerinovše, Prejnuta (zgornji del), Mandžurija in uporabnike, ki so neposredno priključeni na zajetje Jeprže.

6. Osebno preko SMS obvestil se obvešča uporabnike, ki se oskrbujejo iz sistema Ledine, in so prijavljeni na SMS obveščanje.
Upravljavec vodovoda izda ukrep prekinitve oskrbe s pitno vodo.

(17. člen)
Takoj, ko je mogoče, a najpozneje v 24 urah po prekinitvi oskrbe, obvesti uporabnike javne službe. 1. Lokalni radio Primorski val.

2. Spletna stran Komunale Idrija.***

3. Z obvestilom predsedniku krajevne skupnosti, na območju katere se nahaja vodooskrbni sistem (Idrijska Bela in Idrija skupni, Spodnja Idrija, Godovič, Črni Vrh, Vojsko, Ledine, Dole).

4. Z e-obvestilom lastnikom oziroma upravljavcem ali upravnikom prednostnih prostorov.

5. Osebno (uporabniku se neposredno v nabiralnik izroči kratek dopis) se obvešča uporabnike, ki se oskrbujejo iz sistemov Čerinovše, Prejnuta (zgornji del), Mandžurija in uporabnike, ki so neposredno priključeni na zajetje Jeprže.

6. Osebno preko SMS obvestil se obvešča uporabnike, ki se oskrbujejo iz sistema Ledine, in so prijavljeni na SMS obveščanje.
Ministrstvo za zdravje izda upravljavcu vodovoda dovoljenje za odstopanje od mejnih vrednosti parametrov iz Dela B Priloge 1 Uredbe o pitni vodi.

(31. člen)
Na dan pridobitve dovoljenja, a najpozneje v sedmih dneh upravljavec vodovoda obvesti uporabnike javne službe ali vse lastnike zasebnega vodovoda. 1. Lokalni radio Primorski val.

2. Spletna stran Komunale Idrija.***

3. Z obvestilom predsedniku krajevne skupnosti, na območju katere se nahaja vodooskrbni sistem (Idrijska Bela in Idrija skupni, Spodnja Idrija, Godovič, Črni Vrh, Vojsko, Ledine, Dole).

4. Z e-obvestilom lastnikom oziroma upravljavcem ali upravnikom prednostnih prostorov.

5. Osebno (uporabniku se neposredno v nabiralnik izroči kratek dopis) se obvešča uporabnike, ki se oskrbujejo iz sistemov Čerinovše, Prejnuta (zgornji del), Mandžurija in uporabnike, ki so neposredno priključeni na zajetje Jeprže.
Letno poročilo o pitni vodi

(18. člen)
Najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. 1. Lokalni časopis Idrijske novice.

2. Spletna stran Komunale Idrija.***

*Lastnik oziroma upravljavec ali upravnik objekta je odgovoren, da obvesti o neskladnosti vse uporabnike pitne vode v objektu in jim posreduje ustrezna navodila.

**Če se ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode izvaja več kot dva tedna, se lahko dnevno radijsko obveščanje po dveh tednih nadomesti s tedenskim obveščanjem. Uporabnike javne službe ali vse lastnike zasebnega vodovoda se obvesti tudi o prenehanju izvajanja ukrepa omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode. Lastnik oziroma upravljavec ali upravnik objekta je odgovoren, da obvesti o neskladnosti vse uporabnike pitne vode v objektu in jim posreduje ustrezna navodila.

***Na e-obveščanje se lahko prijavite preko spletnega obrazca.

V primerih predvidenih vzdrževalnih del na vodooskrbnem omrežju ali objektih, zaradi katerih bo motena ali prekinjena dobava pitne vode, uporabnike vsaj en dan prej obvestimo preko lokalnega radia Primorski val in naše spletne strani (pomembna obvestila). Lastnike ali upravnike pomembnejših javnih objektov lahko o tem obvestimo še osebno z razdelitvijo pisnih obvestil v nabiralnik, telefonsko ali z elektronsko pošto.