Izjava o dostopnosti spletišča

Izjava o dostopnosti

 Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.komunalaidrija.si

Komunala d.o.o. Idrija, se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletišča v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

 

Stopnja skladnosti

Ocenjujemo, da je dostopnost spletišče www.komunalaidrija.si delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Vsebine poskušamo oblikovati tako, da bi bile v čim večji meri dostopne za vse. Tega pa ne moremo v celoti zagotoviti zaradi izjem, navedenih pod poglavjem Nedostopna vsebina.

 

Dostopna vsebina

 

 

Ø  Slike so dodane spremljajočenu besedilu, tako, da vse informacije delujejo v kontekstu željenega sporočila.

 

 

Ø  Velikost besedila (zoom) se v brskalniku lahko spreminja brez izgube informacij in strukture (ctrl+plus, ctrl+minus).

 

 

Ø  Vsebine niso časovno omejene.

 

 

Ø  Izogibamo se vsebinam, ki povzročajo napade.

 

 

Ø  Za iskanje vsebin na spletišču je na voljo polje za iskanje.

 

 

Ø  Vsebine so organizirane v menijih.

 

 

Ø  Aktualne najpomembnejše informacije in novice so objavljene na prvi strani kot animacija, ki jo praviloma opremljene tudi s spremnim besedilom.

 

 

Ø  Omogočen je preskok vseh menijev do glavne vsebine.

 

 

Ø  Vsebina je strukturirana z uporabo označenih naslovov.

 

 

Ø  Uporabljamo logična imena povezav.

 

 

Ø  Besedilo je berljivo in razumljivo.

 

 

Ø  Izogibamo se kompleksnim besedilom.

 

 

Ø  Uporaba navigacije je konsistentna in se ne spreminja med meniji.

 

 

Ø  Spletišče je optimizirano za uporabo na namiznih računalnikih, pregled je pogojno možen tudi na pametnih telefonih in tablicah, vendar prikaz ni optimalen.

 

 

Ø  Spletišče je dostopno na različnih brskalnikih, kot so: Google Chrome, Microsoft Explorer in Edge, Firefox Mozilla, …).

 

 

 

Nedostopna vsebina

Pri urejanju in nadgradnjah spletišča www.komunalaidrija.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti, vendar pa bi za popolno skladnost spletišča z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, bila potrebna popolna rekonstrukcija spletišča, kar pa trenutno predstavlja finančno nesorazmerno visoko breme.

Spletišče zato ne izpolnjuje naslednjih kriterijev dostopnosti:

 

 

Ø  Spletišče ne ponuja opcije izbire barvnega kontrasta.

 

 

Ø  Spletišče ni optimizirano za pregled na pametnih telefonih.

 

 

Ø  Obrazci niso pripravljeni za direkten oz. elektronski vnos podatkov.

 

 

Ø  Nekatere vsebine in dokumenti so objavljeni v PDF obliki, npr: Družbena pogodba Komunale Idrija, kar ni optimalna oblika za branje.

 

 

Ø  Skenirani PDF dokumenti, ki jih posredujejo tretje osebe. V tem primeru povzamemo vsebino in jo objavimo poleg dokumenta.

 

 

Ø  Novice in obvestila, ki so bile objavljene v preteklih, niso bile pregledane in ocenjene in morebitna neskladja s kriteriji dostopnosti niso bila odpravljena. Kljub temu ostajajo na spletišču kot arhivsko gradivo.

 

 

 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 23. 9. 2020 na podlagi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana 7. 12. 2020.

 

Povratne in kontaktne informacije

Vsebine se na spletišču pogosto posodabljajo. Kljub prizadevanjem, da bi bile čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, lahko obiskovalci spletišča naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

 

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost

Ministrstvo za javno upravo

Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana