IZVAJANJE STORITEV RAVNANJA Z BIOLOŠKIMI ODPADKI

Spoštovani,

v mesecu avgustu 2023 smo našim uporabnikom pošiljali pozive, da nam v primeru, če biološke odpadke kompostirajo, vrnejo izpolnjene in podpisane obrazce Izjav o kompostiranju bioloških odpadkov, vključno z ustreznim dokazilom (fotografijo kompostnika). Navedene izjave so namreč glede na določbe področne zakonodaje, obvezna podlaga, da se oprostitev obračuna storitev zbiranja bioloških odpadkov lahko prizna.

Za vsa gospodinjstva, ki so se na navedeni poziv odzvala in nam posredovala izpolnjene in podpisane izjave, smo evidence uredili in je oprostitev obračuna storitev ravnanja z biološkimi odpadki uveljavljena. Vsa gospodinjstva, ki izjav o kompostiranju niso podala, bomo s 1. 12. 2023 razvrstili med uporabnike, ki ne kompostirajo in jim začeli zaračunavati storitve ravnanja z biološkimi odpadki.

Naj vas ob tem še seznanimo, da uporabniki, ki domačih kompostnikov nimate, svoje biološke odpadke lahko oddate v rjave zabojnike na javnih oddajnih mestih. Ti so za uporabnike z območja Idrije nameščeni na ekoloških otokih v Idriji, Spodnji Idriji, Godoviču in Črnem Vrhu, za uporabnike s Cerknega pa v naselju Cerkno. Oddaja je možna tudi v zbirnem centru Ljubevč in zbiralnici Cerkno, v času obratovanja.

V rjave zabojnike odlagamo kuhinjske odpadke in manjše količine zelenega vrtnega odpada. To so zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina in filter vrečke, ostanki prehrambnih izdelkov oziroma hrane, papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke, vejevje, trava in listje, rože in plevel, stelja malih rastlinojedih živali, ipd.

V zabojnike za biološke odpadke pa ne sodijo cigaretni ogorki, kosti, plenice in higienski vložki, mačji pesek, žvečilni gumiji, pluta (odlagamo jih med preostale odpadke), tekstil, usnje, gume (odpeljemo jih v zbirni center), zdravila, kemikalije, maščobe ali odpadno kuhinjsko olje (spadajo med nevarne odpadke) in poginule živali.

Najbolje je, da biološke odpadke zbiramo v papirnatih, biorazgradljivih polietilenskih ali pa biorazgradljivih vrečkah iz koruznega (ali drugega rastlinskega) škroba. Ker te pod vplivom toplote in svetlobe v celoti razpadejo, lahko odpadke v rjav zabojnik odvržemo skupaj z vrečko. Listje, plevel in druge vrtne odpadke odložimo neposredno v rjav zabojnik.

Izjave o kompostiranju bioloških odpadkov lahko uporabniki izpolnite in podpišete tudi naknadno. Izjavo najdete na tej povezavi.

Vaša Komunala Idrija