OBJAVA JAVNEGA NAROČILA ZA IZVAJANJE LETNEGA VZDRŽEVANJA CEST IN JAVNIH POVRŠIN V OBČINI IDRIJA

Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. je na portalu javnih naročil objavilo javno naročilo za izvajanje letnega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin v Občini Idrija za obdobje naslednjih treh let. Rok za oddajo ponudb je 11.9.2023.

Podrobne informacije so dostopne na spletni strani Uradnega lista: Uradni list RS – Portal javnih naročil (enarocanje.si) .