AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV

Vabimo vas na akcijo zbiranja nevarnih odpadkov, ki bo potekala 17. junija 2023 na naslednjih lokacijah:

Cerkno: Ekološki otok pri gasilnem domu, 8:00-8:30

Spodnja Idrija: Ekološki otok Slovenska cesta, 9:00-9:30

Idrija: Ekološki otok pred Komunalo, 10:00-10:30

Sprejemamo odslužene akumulatorje, baterije, barve in topila, kemikalije, olja in masti, pesticide, pralna in kozmetična sredstva ter zdravila oziroma vse odpadke, ki so opremljeni s simboli za nevarne snovi.

Prosimo, da odpadke prinesete v zaprtih posodah ali ustreznih vrečkah. Na vsaki lokaciji bodo na voljo strokovnjaki, ki vam bodo pomagali pri pravilnem odlaganju. Sodelovanje je brezplačno in pomembno prispeva k ohranjanju čistega okolja.

Pridružite se nam in skupaj poskrbimo za varno ravnanje z nevarnimi odpadki.