OBJAVA JAVNEGA RAZPISA OBČINE CERKNO ZA ODDAJO STANOVANJ V NAJEM

Občina Cerkno razpisuje oddajo najemnih stanovanj, ki bodo vseljiva oziroma izpraznjena v času veljavnosti prednostne liste na območju Občine Cerkno.

Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi bo sprejemala Občina Cerkno od 17. 4. 2023 do 31. 5. 2023. Prosilci oddajo vloge osebno na sedežu Občine Cerkno ali s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno – s pripisom »Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem«.

Natančnejše informacije pa si lahko preberete v razpisni dokumentaciji.