SEJEMSKA PRODAJA

Komunala Idrija poziva prodajalce, ki na Trgu Sv. Ahaca v Idriji in na glavnem trgu v Spodnji Idriji izvajajo prodajo zunaj prodajaln, da na Občini Idrija pridobijo ustrezno soglasje za prodajo v letu 2023. Prodaja poteka na sejemske dni, ob sobotah ter med tednom. Soglasje za prodajo je potrebno pridobiti na podlagi občinskega odloka, ki ureja prodajo zunaj prodajaln in se izdaja za obdobje enega koledarskega leta. 

Zahvaljujemo se za sodelovanje.