Komunala Idrija

Obvestila

OBVESTILA

MOTENA OSKRBA S PITNO VODO V IDRIJI

Komunala Idrija obvešča uporabnike pitne vode v Idriji in sicer v naslednjih ulicah: Pot Sv. …

Preberi več →
OBVESTILA

MOTENA OSKRBA S PITNO VODO V IDRIJI

Uporabnike pitne vode v mestu Idrija, v ulicah Pot Sv. Antona, Pot v Češnjice in …

Preberi več →

Novice

NOVICE

KOMUNALA BO V PRIHODNJIH DNEH ODPADKE PREVZEMALA Z ELEKTRIČNIM VOZILOM

V naslednjih dneh lahko občani občin Idrija in Cerkno pričakujete skoraj neslišen prevzem odpadkov, saj …

Preberi več →
NOVICE

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA: KOMUNALNI DELAVEC I

Komunala Idrija razpisuje novo delovno mesto: “Komunalni delavec I”. Natančnejše informacije si lahko preberete v razpisni dokumentaciji. …

Preberi več →

Osmrtnice

Ni osmrtnic.

Oskrba s pitno vodo

Dejavnost oskrbe s pitno vodo se na Komunali Idrija izvaja v sklopu področja Vodovod, odpadki in kanalizacija...

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod

Človekov način življenja in hiter gospodarski razvoj posledično povzročata nastanek različnih onesnaženj, med drugim tudi odpadne vode, katere lahko porušijo naravno ravnovesje...

Ravnanje z odpadki

Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o., skrbi za zbiranje in odvoz odpadkov za več kot 15.000 prebivalcev v Občinah Idrija in Cerkno...

Pogrebna dejavnost

Pogrebna dejavnost se izvaja v občini Idrija in Cerkno, v manjši meri pa tudi izven omenjenih občin...

Vzdrževanje cest in javnih površin

Program rednega vzdrževanja cest in manjših investicij določa Občina Idrija...

Upravljanje objektov

Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. upravlja tako z objekti v zasebni, kot tudi v javni lasti...

O nas

Komunala Idrija

Komunala Idrija v obliki javnega podjetja oskrbuje uporabnike v občinah Idrija in Cerkno z javnimi dobrinami, ki so nepogrešljive za kakovostno življenje.

S storitvami na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki, gradbeništva, upravljanja objektov, pogrebne in pokopališke dejavnosti, vzdrževanja cest in javnih površin ter energetike si zaposleni Komunale prizadevamo ustvarjati kar najboljše bivalne pogoje za občanke in občane.